Slide background

Verstoppingen

U kunt verstoppingen, lekkages en stankoverlast voorkomen door preventieve rioolinspectie en -reiniging te laten uitvoeren door Bosch rioolservice. In overleg met onze klanten stellen wij een beheersplan op, waarin uitvoerig het periodieke onderhoud beschreven staat. Samen stellen we vast welke werkwijze het beste past in de situatie.

Naast rioolreiniging is Bosch rioolservice ook gespecialiseerd in:

  • Het reinigen van gevels en stoepen;
  • Graffitiverwijdering;
  • Sanering;
  • Puttenreiniging;
  • Reiniging van gemalen;
  • Het legen en reinigen van vetputten.

!cid_A17B299A-5D36-4F33-81EB-510D4D415681